2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

  • Inwestor/Zlecający: WINDBUD Sp. z o.o. Inowrocław
  • Data realizacji: październik 2009 - grudzień 2009
  • Obiekt: drogi
  • Miejscowość: Jabłonowo Zamek, Jarczewo, Belno
  • Województwo: kujawsko-pomorskie

Projekty budowy dróg i placów w miejscowościach Jabłonowo Zamek, Jarczewo, Belno