2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

  • Inwestor/Zlecający: Drogi i Mosty H. Boczek
  • Data realizacji: październik 2009 - grudzień 2009
  • Miejscowość: Zbrachlin
  • Województwo: kujawsko-pomorskie

Projekt dróg i placów w Starym Zbrachlinie dla wytwórni mas bitumicznych