2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

  • Inwestor/Zlecający: Urząd Miasta Inowrocław
  • Data realizacji: październik 2009 - grudzień 2009
  • Obiekt: place,boiska
  • Miejscowość: Inowrocław
  • Województwo: kujawsko-pomorskie

Projekt zagospodarowania placów i boisk na terenie SP nr 4 w Inowrocławiu