2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

  • Inwestor/Zlecający: WINDBUD Sp. z o.o. Inowrocław
  • Data realizacji: luty 2010 - kwiecień 2010
  • Obiekt: drogi,place
  • Miejscowość: Niewolno
  • Województwo: wielkopolskie

Projekt budowy dróg i placów dla elektrowni wiatrowych w Niewolnie