2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

  • Inwestor/Zlecający: Zarząd Dróg Powiatowych Inowrocław
  • Data realizacji: maj 2010 - czerwiec 2010
  • Obiekt: ulica
  • Miejscowość: Inowrocław
  • Województwo: kujawsko-pomorskie

Projekt stałej organizacji ruchu w ulicy W. Polskiego - Piłsudskiego w Inowrocławiu