2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

  • Inwestor/Zlecający: Biuro Projektowe Joanna Styka-Lebioda
  • Data realizacji: czerwiec 2010 - sierpień 2010
  • Obiekt: drogi,place,parkingi
  • Miejscowość: Witnica
  • Województwo: lubuskie

Projekt rozbudowy Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Witnicy - drogi, place, parkingi