2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

  • Inwestor/Zlecający: Urząd Miasta Inowrocław
  • Data realizacji: lipiec 2010 - wrzesień 2010
  • Obiekt: tereny wokół budynku
  • Miejscowość: Inowrocław
  • Województwo: kujawsko-pomorskie

Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku Straży Miejskiej w Inowrocławiu