2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

  • Inwestor/Zlecający: VORTEX Anlagenbau GmbH
  • Data realizacji: październik 2010 - listopad 2010
  • Obiekt: drogi
  • Miejscowość: Lisewo

Projekt dróg w Lisewie