2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

  • Inwestor/Zlecający: P.P.U.P Poczta Polska RUP w Bydgoszczy
  • Data realizacji: 2000
  • Miejscowość: Strzelno
  • Województwo: kujawsko-pomorskie

Projekt placów i parkingów na terenie Urzędu Pocztowego w Strzelnie