2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

  • Inwestor/Zlecający: Wik Zakład Usług Mostowych Witold Kaliński
  • Data realizacji: 2005
  • Miejscowość: Inowrocław
  • Województwo: kujawsko-pomorskie

Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu dla remontu i wzmocnienia wiaduktów nad linią PKP w ulicy Dworcowej w Inowrocławiu (dr. krajowa nr 25)