2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

  • Inwestor/Zlecający: Urząd Miejski w Strzelnie
  • Data realizacji: 2005
  • Miejscowość: Wronowy, Wycinki
  • Województwo: kujawsko-pomorskie

Projekt przebudowy drogi Wronowy - Wycinki