2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

  • Inwestor/Zlecający: Urząd Gminy w Inowrocławiu
  • Data realizacji: listopad 2006 - styczeń 2007
  • Miejscowość: Turzany

Projekt przebudowy drogi w Turzanach