2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

  • Inwestor/Zlecający: Urząd Miasta Inowrocław
  • Data realizacji: czerwiec 2007 - sierpień 2007
  • Miejscowość: Inowrocław
  • Województwo: kujawsko-pomorskie

Projekt modernizacji boisk i dróg dojazdowych na terenie SP nr 16 w Inowrocławiu