2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

  • Inwestor/Zlecający: WINDBUD Sp. z o.o. Inowrocław
  • Data realizacji: październik 2007 - styczeń 2008
  • Miejscowość: Kamień , Dulsk , Piaskowo , Borkowo , Warzyn Skóry , Lisewo , Głuchowo , Brąchnówko , Cetki , Szczepanki, Parchanie

Projekt budowy dróg i placów dla elektrowni wiatrowych w miejscowościach Kamień , Dulsk , Piaskowo , Borkowo , Warzyn Skóry , Lisewo , Głuchowo , Brąchnówko , Cetki , Szczepanki, Parchanie (16 dróg)