2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

  • Inwestor/Zlecający: WINDBUD Sp. z o.o. Inowrocław
  • Data realizacji: styczeń 2008 - czerwiec 2008
  • Miejscowość: Witunia , Babiec Piaseczny , Piastowo , Wielowieś , Dąbrówka , Sucharzewo

Projekt budowy dróg i placów dla elektrowni wiatrowych w miejscowościach Witunia , Babiec Piaseczny , Piastowo , Wielowieś , Dąbrówka , Sucharzewo (8 dróg)