2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

  • Inwestor/Zlecający: WINDBUD Sp. z o.o. Inowrocław
  • Data realizacji: marzec 2008 - październik 2008
  • Miejscowość: Batkowo

Projekt budowy dróg i placów dla farmy wiatrowej w Batkowie (7 dróg)