2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

  • Inwestor/Zlecający: WINDBUD Sp. z o.o. Inowrocław
  • Data realizacji: lipiec 2009 - sierpień 2009
  • Miejscowość: Sarnówka

Projekt budowy drogi i placu dla elektrowni wiatrowej w miejscowości Sarnówka