2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

  • Inwestor/Zlecający: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
  • Data realizacji: lipiec 2009 - październik 2009
  • Miejscowość: Inowrocław
  • Województwo: kujawsko-pomorskie

Projekt parkingów i dróg dojazdowych na terenie Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu