WŁAŚCICIEL FIRMY:

mgr inż. Cezary Lebioda

 

SIEDZIBA FIRMY :

Adres Korespondencyjny:

88-100 Inowrocław , ul. G. Jaworskiej 3/7
 

Biuro:

88-100 Inowrocław, ul.Metalowców 7

 

KONTAKTY:

tel. komórkowy +48.660 706 031

tel. stacjonarny +48.52 3550 660

adresy email : cezary.lebioda@gmail.com

 

Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji nr 4724/92 z 2009.01.30 Prezydent Miasta Inowrocławia

NIP 556-118-62-81

REGON 090041598