WYKORZYSTYWANE OPROGRAMOWANIE

  • ADOBEACROBAT 9
  • ABBYY FineReader 9.0
  • Microsoft Office 2007
  • AUTOCAD CIVIL 3D 2009-2011
  • ATHENASOFT NORMA 4.11
  • GeoAsystent PRO 3.0 i 4.0
  • AUTOCAD 2009-2011
  • CorelDraw 8
  • Ulica 1.1.7.0
  • NMT 1.0.5

HISTORIA FIRMY: 

Firma rozpoczęła działalność jako jednoosobowa w 1986r od wykonywania głównie nadzorów i projektów organizacji ruchu współpracując z Pracownią Projektową przy RSP w Kazinie, od 1991 roku prowadzi pełna działalność projektową współpracując z wieloma branżowymi biurami projektów i realizując projekty o charakterze wielobranżowym w zakresie inżynierii lądowej .

W swej 24-letniej działalności wykonaliśmy ponad 150 projektów budowlanych i wykonawczych, ponad 150 projektów organizacji ruchu o różnym stopniu trudności oraz ponad 50 nadzorów.

ZAKRES DZIAŁANIA : 

Nadzory autorskie i inwestorskie nad robotami w zakresie inżynierii lądowej (roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, zagospodarowanie terenu, kompleksowej budowy dróg, ulic ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, przepustów typowych mostów, lotnisk, odwodnienia oraz ich elementów, organizacji ruchu, budynków i budowli itp.). Na terenach zakładów górniczych, obiektach wojskowych i cywilnych.

Kierowanie robotami w zakresie inżynierii lądowej (roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, zagospodarowanie terenu, kompleksowej budowy dróg, ulic ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, przepustów typowych mostów, lotnisk, odwodnienia oraz ich elementów, organizacji ruchu, budynków i budowli itp.). Na terenach zakładów górniczych, obiektach wojskowych i cywilnych.

Projektowanie i kosztorysowanie robót w zakresie inżynierii lądowej (roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, zagospodarowanie terenu, kompleksowej budowy dróg, ulic ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, przepustów typowych mostów, lotnisk, odwodnienia oraz ich elementów, organizacji ruchu, budynków i budowli itp. Na terenach zakładów górniczych, obiektach wojskowych i cywilnych.