2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

  • Inwestor/Zlecający: WINDBUD Sp. z o.o. Inowrocław
  • Data realizacji: grudzień 2009 - styczeń 2010
  • Obiekt: droga,plac
  • Miejscowość: Jeleńcz

Projekt budowy drogi i placu dla elektrowni wiatrowej w miejscowości Jeleńcz