2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

  • Inwestor/Zlecający: Urząd Miasta Kruszwica
  • Data realizacji: marzec 2010 - grudzień 2010
  • Obiekt: Tereny Goplańskie
  • Miejscowość: Kruszwica
  • Województwo: kujawsko-pomorskie

Nadzór inwestorski na zadaniu pn.Goplańskie dziedzictwo turystyczne i kulturowe Kruszwicy bazą dla turystyki , edukacji i sportu