2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

  • Inwestor/Zlecający: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Inowrocławiu
  • Data realizacji: 1999
  • Miejscowość: Kłopot

Projekt koncepcji parkowania taboru na terenie bazy MPK w Kłopocie