2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

  • Inwestor/Zlecający: Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.
  • Data realizacji: 2005
  • Miejscowość: Bydgoszcz
  • Województwo: kujawsko-pomorskie

Projekt czasowej organizacji ruchu budowy sieci gazowej na terenie zakładu