2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

  • Inwestor/Zlecający: Urząd Miasta Inowrocław
  • Data realizacji: maj 2008 - grudzień 2008
  • Miejscowość: Inowrocław
  • Województwo: kujawsko-pomorskie

Projekt koncepcji rozwoju ruchu rowerowego na terenie miasta Inowrocławia