2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

  • Inwestor/Zlecający: WINDBUD Sp. z o.o. Inowrocław
  • Data realizacji: styczeń 2007 - grudzień 2007
  • Miejscowość: Inowrocław
  • Województwo: kujawsko-pomorskie

Projekt budowy dróg i placów dla farm wiatrowych (44 drogi)