2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

  • Inwestor/Zlecający: Zarząd Dróg Powiatowych Inowrocław
  • Data realizacji: kwiecień 2008 - grudzień 2008
  • Miejscowość: Inowrocław
  • Województwo: kujawsko-pomorskie

Projekt przebudowy ulicy Przybyszewskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w Inowrocławiu.