2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

  • Inwestor/Zlecający: PAGED Warszawa
  • Data realizacji: 1999
  • Miejscowość: Inowrocław
  • Województwo: kujawsko-pomorskie

Projekt drogi dojazdowej do firm Paged , Megaom , Efekt ul. Poznańska w Inowrocławiu