2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

  • Inwestor/Zlecający: Urząd Gminy w Inowrocławiu
  • Data realizacji: marzec 2009 - sierpień 2009
  • Obiekt: ulica
  • Miejscowość: Jaksice
  • Województwo: kujawsko-pomorskie

Projekt budowy ulicy Długiej w Jaksicach